همه چيز رامی توان ساده فراموش کرد ؛ حتی......

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انقدر زیبا دوستت داشتم که باورت نمی شد؛  انقدر که در بهت و ناباوری گفتی:                      « همه چیز را فراموش کن ... ادامه مطلب
/ 127 نظر / 47 بازدید

اعتراف

گریه کرد         گریه کرد                   گریه کرد                              گریـ......   انقدر گریه کرد که در دریای اشکهای خود غرق شد. هیچکس نبود ... ادامه مطلب
/ 55 نظر / 22 بازدید
دی 88
1 پست
مرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
تیر 85
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست